Hallå där, Emmy Carlsson

Hallå där, Emmy Carlsson

Emmy Carlsson, Inköpschef på Formac, svarar på frågor om sin bakgrund, rollen på Formac, utmaningar och hur arbetet på inköpsavdelningen går till.

Berätta kort om din bakgrund och din roll på Formac

Jag är ju mer eller mindre uppvuxen i företaget. Jag började med att paketera skylthållare i kartong och sortera in ”tryckfilmer”. När jag blev äldre sommarjobbade jag på sälj med ordermottagning samt kundregistervård. Efter avslutad utbildning 2006 anställdes jag på heltid, och började arbeta med operativt inköp och logistik.

Det har varit en otroligt spännande resa på Formac. Jag har ju varit med om utvecklingen från det lilla bolaget där alla hjälptes åt att göra allt och alla var med i besluten, till den större mer strategiska verksamhet som Formac är idag.

Med den bakgrunden har jag en stor förståelse för alla flöden inom verksamheten, vilket också gjorde att jag ansvarade för Formacs stora affärsystemsbyte 2017 - 2018, som jag nu även har ansvaret för vad gäller underhåll och utveckling.

Rollen som inköpschef har jag haft sedan början av 2019. Det är en strategisk roll med syftet att effektivisera och optimera bolagets inköp, samtidigt som vi jobbar för starka och långvariga samarbeten med våra leverantörer. En fortfarande ny och väldigt spännande roll för mig.

Vad är det mest utmanande och utvecklande med ditt arbete?

Att jobba så brett som vi gör är både utmanande och utvecklande. Det är många olika branscher och produkter som vi måste besitta kunskap inom. Idag jobbar vi exempelvis med textiler, papper, plast, olika trycktekniker, maskiner och inte minst människor.

Dessutom globalt, vilket skapar utmaningar inom logistiken. Det blir ett väldigt omväxlande arbete och man lär sig mycket på vägen.

Formac arbetar ju löpande med miljöfrågor, hur går miljöarbetet till på inköpsavdelningen?

När det gäller miljöfrågor så arbetar vi på flera plan. En del av miljöarbetet handlar om var produkterna tillverkas och transporten. Utöver vår interna produktion, så använder vi till stor del svenska leverantörer, vilket minskar transportvägen. Vi jobbar i största möjliga mån även med samlade leveranser från leverantörerna.

Det gäller även utrikes, där vi planerar och samlar på så få sjöfrakter som möjligt. När det är möjligt tillämpar vi även direktleveranser från leverantör till slutkund, vilket minskar transportvägen.

En annan del är produktmässigt, där vi löpande kontrollerar miljövänligare alternativ till våra produkter. Kan produkten produceras i ett förnybart material? Vi byter i så stor del som möjligt ut ”ny vara” mot återvunnet material. När vi får förfrågningar av kunder på nya produkter ser vi alltid över vilka miljövänliga alternativ leverantören kan erbjuda.

Vi ser även över och ställer frågor kring våra leverantörers egna miljöarbete, och vi låter dem även veta att vi på Formac värdesätter miljöfrågan.

Kan du berätta lite om det kvalitetsarbete som görs på inköpsavdelningen?

Det sker ständiga förbättringar, inte bara inom inköp egentligen, utan hela organisationen. Men inköpsmässigt så handlar det om dels tillverkningskvalitet internt och externt, men även ankomstkontroller. Om något skulle avvika eller att man identifierat ett problem så dokumenterar vi det centralt och därefter beslutar och vidtar vi åtgärder. Därefter följs åtgärden upp.

Eftersom vi har mycket produktion i huset, så har vi stora möjligheter att upptäcka kvalitetsskillnader. Speciellt vad gäller tryckkvalitet, där allt vi trycker sparas digitalt, men vi arkiverar även många gånger en fysisk kopia av produkten med trycket just för att kunna kontrollera kvaliteten nästa gång det ska tryckas.

Leverantörsmässigt försöker vi alltid att jobba väldigt nära de vi samarbetar med för extern produktion. Ju närmare samarbete desto lättare blir det att förmedla vad vi är ute efter, och för deras del blir det lättare att tillämpa sin expertis som i slutändan leder till bästa möjliga produkt.

Strukturellt jobbar vi alltid med stegen prototyp, testning och justering, oavsett om det är leverantörer inblandade eller om det är något vi gör i huset själva. Det gäller även när vi ska fylla på lagret med en ny batch av något vi redan tidigare haft. Vi tar hem en mindre sändning eller tillverkar en mindre upplaga så att vi kan kontrollera att produkterna uppfyller samma kvalitet som tidigare batch.

Jag tycker också det är värt att nämna att vi strävar efter att produkter som kan certifieras / säkerhetsklassas alltid ska ha märkningen.

Om du fick belysa något kring Formac som man kanske inte känner till, vad skulle det vara?

Definitivt bredden på produkterna vi har möjligheten att tillverka eller ta in. Detta, tillsammans med den enorma kunskap och erfarenhet vi tillsammans på Formac besitter, vilket gör att möjligheterna för kunden är oändliga. Vi löser det mesta!

Logga in på ditt konto


Inget konto? Skapa ett här

Favoriter

    Det finns inga favoriter i din lista.

    Varukorg

    Varukorgen är tom