Formacs transparensrapport 2022

Formacs transparensrapport 2022

Präglat av kriget i Ukraina ligger ännu ett tufft år med osäkra leveranskedjor och stigande priser bakom oss. Formac ser dock tillbaka på ett år med ökad omsättning även om lite mindre än förväntat efter pandemiåren. Under året har satsningar genomförts på flera olika plan. Bland annat har vår säljstyrka ökat ytterligare vilket ger en ökad utsläppsnivå på grund av ökat antal tjänsteresor. Formacs totala CO2-utsläpp i omsättning per miljon kronor ligger på 14,55 ton. Vi lyckades hålla oss på en stabil utsläppsnivå som huvudsakligen grundades på byte till hållbara materialalternativ.

Formac tilldelades även certifieringen ISO 14001 som visar att vårt miljöledningssystem är klaretablerad. Detta är något vi är väldigt stolta över!

Miljösatsningar under 2022

Formac har haft fortsatt fokus på att minska miljöpåverkan i verksamheten och kunde även gå emot strömmen av stigande priser till en viss grad. Men på grund av ökande energi- och elkostnader var vi under året tvungna att lägga till ett energitillägg på alla leveranser. Våra energieffektiviseringsprojekt minskade dock den totala elförbrukningen med 45 procent som resulterade i att vi efter en kortare tidsperiod kunde ta bort detta energitillägg.

Utvärdering av Formacs miljömål 2022

 • Mål1: CO2-utsläpp per produkt ska införas i bolagets affärssystem.
 • Mål2: CO2-utsläpp per produkt ska införas på bolagets webbplatser.

  Resultat: Under året satsade vi på en omfattande CO2-undersökning per produkt som resulterade i mer exakta siffror och som kommer att underlätta framtida beräkningar av utsläppsvärden. Siffrorna implementerades i vårt affärssystem och visas även i Formacs webbshop där de ökar transparens hur respektive produkt påverkar miljön och underlättar för våra kunder att fatta hållbara inköpsbeslut.

 • Mål3: Tilldelning av certifikatet ISO 14001:2015.

  Resultat: RI.SE granskade Formacs miljöledningssystem och godkände certifieringen.

 • Mål4: Rörelsedetektorer till lampor på lämpliga ställen samt besparing av uppvärmningskostnader.

  Resultat: På grund av rådande omständigheter ökade projektets omfattning under året. Vi genomförde ett byte av alla gamla lampor till energisnålare alternativ. För effektivare uppvärmning av lokaler investerades det i isolering av delar av huset. Vi genomförde dessutom en energikartläggning via en extern konsult som gav oss information om platser med potential att bli ännu mer energieffektiva. Vår insats resulterade i en minskning av elförbrukning med ca 96 MWh plus 34 MWh överskottsproduktion som överfördes till elnätet.

 • Mål5: Formac arbetar löpande med att byta ut befintliga produkter till alternativ i hållbara material. Målet för 2022 var att byta ut alla på råolja producerade engångsdäcksäckar mot produkter på bas av 100 procent återvunnet material.

  Resultat: Inför däcksäsongen höst 2022 klarade vi målet. Projektet resulterades i en CO2-besparing på ca 178 ton CO2 jämfört med 2021.

Formacs miljömål 2023

 • Införa materialuppgifter i affärssystemet för att öka kunskapen om respektive produkt, hjälpa inköp och produktutveckling med sina beslut samt underlätta att leta efter produkter som kan ersättas med miljövänligare materialalternativ.
 • Förbättring inom Formacs leverantörsstyrning. 2022 skapade vi ett ramverk med krav till våra leverantörer samt frågor om leverantörernas miljöarbete och eventuella certifiering. Baserade på den sammanställda informationen genomför vi under 2023 en leverantörsbedömning som har som mål att stödja oss vid framtida beslut angående samarbete med våra leverantörer.
 • Keytags, en storsäljande produkt, tillverkas idag av konventionellt material på råoljebas. Målsättningen är att finna en ersättare tillverkad i ett återvunnet material. Enligt vår bedömning ligger besparingspotentialen på cirka 7 ton CO2 per år.

Formacs tidigare transparensrapporter
Transparansrapport 2021
Transparansrapport 2020
Transparansrapport 2019

Logga in på ditt konto


Inget konto? Skapa ett här

Favoriter

  Det finns inga favoriter i din lista.

  Varukorg

  Töm varukorgen
  Varukorgen är tom