Formac och vår resa mot en hållbar framtid – Transparensrapporten

Formac och vår resa mot en hållbar framtid – Transparensrapporten

Formac är inte bara ett företag som levererar högkvalitativa produkter till fordonsbranschen, vi drar även vårt strå att skydda vår planet och våra medmänniskor. Vi har en vision om att vara den mest hållbara aktören i vår bransch och vi arbetar ständigt med att förbättra vår miljömässiga och sociala påverkan. Vår transparensrapport är därför inte bara en redovisning av våra resultat, utan också ett bevis på vårt engagemang och vår passion för en grönare framtid.

Vi på Formac är övertygade om att transparens är nyckeln till förändring. Genom denna rapport delar vi öppet våra framgångar och utmaningar, i hopp om att inspirera andra att följa vår väg mot en mer hållbar framtid.

CO2-utsläpp

Klimatförändringen är ett av de största hoten mot vår framtid, och vi vill göra allt vi kan för att minska vårt klimatavtryck. Ett av de sätt vi mäter det på är vårt CO2-utsläpp per miljon omsättning. Under året 2023 har vi gjort stora framsteg i att minska vårt CO2-utsläpp från 14,55 ton till 10,99 ton per miljon omsättning. En minskning på nästan 25 procent gör oss mycket stolta och går i linje med våra långsiktiga mål att erbjuda de mest hållbara produktalternativen även i framtiden.

Utsläppsminskningen 2023 är huvudsakligen ett resultat av våra satsningar på hållbara material. Betraktar vi minskningen i förhållande till Formacs stabila marknadsposition och att vi samtidigt ökade vår omsättning, blir siffran kring utsläppsminskningen ännu mer effektfull och visar återigen att det är möjligt att driva vår affär framåt parallellt med ett starkt hållbarhetsarbete.

Investeringar

Faktum är att vi tror att hållbarhet och lönsamhet går hand i hand, och att vi kan växa som företag samtidigt som vi bidrar till en bättre värld. Under året 2023 har vi gjort flera investeringar som har förbättrat både verksamheten och hållbarhetsarbete. Bland annat har vi köpt en ny planskrivare som har gett oss både en bättre tryckkvalitet och mindre materialsvinn. Vi har också anställt fler medarbetare på vårt lager för att kunna möta den ökade efterfrågan och leverera våra produkter snabbare och säkrare till våra kunder. Dessa investeringar har inte bara gjort oss mer konkurrenskraftiga utan också skapat fler arbetstillfällen samtidigt som vi har minskat vår miljöpåverkan.

Utvärdering av Formacs hållbarhetsmål 2023

 • Mål 1: Information om material ska införas i bolagets affärssystem för att underlätta mer hållbara beslut för inköp och produktutveckling samt effektivisera utvärderingsrutiner inom Formacs hållbarhetsarbete.

  Resultat: Vi har genomfört detta projekt enligt plan. Detta har gjort det möjligt för oss att analysera våra befintliga produkter utifrån deras miljöpåverkan och identifiera förbättringspotential.

 • Mål 2: Leverantörsbedömning för förbättring av leverantörsstyrning och underlättning av mer hållbara beslut för inköp.

  Resultat: En leverantörsbedömning genomfördes där vi har ställt frågor till våra största leverantörer om deras hållbarhetsarbete. De leverantörer som står för ungefär 60 procent av våra totala inköp var delaktiga i projektet och de svaren vi fick gav oss värdefull information om leverantörernas certifieringar, materialanvändning, elanvändning och andra miljöaspekter. Detta har gett oss en bättre bild av leveranskedjan och hjälper oss att fatta mer hållbara inköpsbeslut. Vi har också kunnat identifiera de leverantörer som behöver förbättra sin hållbarhetsprestanda och inlett dialog med dem om detta.

 • Mål 3: Formac ska arbeta löpande med att byta ut befintliga produkter till alternativ i hållbara material. Målet för 2023 var att byta ut alla på granulat från råolja producerade keytags mot produkter på bas av återvunnet material.

  Resultat: Tyvärr kunde projektet inte genomföras på grund av tekniska förutsättningar inom keytag-produktionen då vi inte hittade något återvunnet material som uppfyller våra kvalitetskrav och som är kompatibelt med vår produktionsutrustning. Vi har dock inte gett upp detta mål och fortsätter att leta efter en lösning som kan göra våra keytags mer hållbara.

Hållbarhetsmål 2024

Med ett nytt år inleder vi även nya projekt inom hållbarhetsarbetet. Under första kvartalet fortsätter vi med investeringar i energieffektiviseringen. Vi byter en del av värmesystemet och förbättrar isoleringen för att minska värmeförlust. Samtidigt har vi som mål att också genomföra ytterligare två större projekt.

Omarbetning av Formac Eco

Målet är att arbeta med en global standard som skapar större möjligheter till etablering av våra produkter på internationella marknader. Denna standard kommer således att ersätta Formac Eco och ge ännu större transparens i vårt hållbarhetsarbete.

Formac Eco lanserades för några år som en egen miljöklassificering. Den bygger på en bedömning av våra produkters miljöpåverkan utifrån fyra kriterier: återvunnet material, svensktillverkade produkter, möjlighet till återvinning och användning av fossilfritt material.

De senaste åren har det som bekant hänt mycket inom hållbarhetsutvecklingen och enligt vår bedömning uppnår Formac Eco inte längre de krav vi och våra kunder ställer. Vi tror dock fortfarande att en miljöklassificering är ett bra verktyg för att öka medvetenheten och efterfrågan på hållbara produkter, men vi inser att Formac Eco i det befintliga formatet har vissa begränsningar.

Den är inte baserad på någon global eller branschspecifik standard, vilket kan göra den svår att jämföra med andra produkter på marknaden. Den är heller inte verifierad av någon oberoende part, vilket kan minska dess trovärdighet och transparens. Därför beslutade vi att omarbeta vår miljöklassificering enligt en global standard som är mer känd och erkänd i vår bransch och på våra marknader.

Under 2024 kommer vi att analysera behovet av en ny klassificering för våra kärnprodukter, vilka står för majoriteten av Formacs totalutsläpp. Vi tror att detta kommer att ge oss en mer objektiv och trovärdig bedömning av vår hållbarhetsprestanda. Något som vi kan använda och kommunicera till våra kunder, leverantörer och andra intressenter där dessa också lättare kan jämföra våra produkter. Samtidigt får vi en bättre insikt i våra styrkor och svagheter inom hållbarhetsarbetet, och kan löpande förbättra vår verksamhet och våra produkter.

ISO 9001

Det andra stora projekt berör nästa steg i vårt certifieringsarbete med de förberedande arbeten om ISO 9001 som enligt vår planering ska genomföras under 2025.

Det kommer att hända mycket hos Formac under 2024 och vi fortsätter att hålla en hög takt inom vårt hållbarhetsarbete för att vara branschens första val för hållbara produktalternativ.

Tack för att ni är med oss på vår resa!

För frågor kring vårt hållbarhetsarbete, kontakta miljöansvarig Frank Wetter, frank.wetter@formac.se eller verkställande direktör, Jacob Hermansson, jacob.hermansson@formac.se.

Logga in på ditt konto


Inget konto? Skapa ett här

Favoriter

  Det finns inga favoriter i din lista.

  Varukorg

  Töm varukorgen
  Varukorgen är tom