Elbilar på verkstad

Elbilar på verkstad

Elbilar på verkstad – ett hett, eller till och med ett brandhett ämne. Enligt Bil Swedens senaste analys kommer 80 procent av bilarna vara laddbara år 2030 (1). Detta innebär stora krav för hela bilbranschen och inte minst säkerhetsmässigt för de svenska bilverkstäderna.

Efterfrågan på laddbara fordon har under det senaste året ökat med cirka 35 procent jämfört med 2018. I takt med att antalet elfordon i trafiken ökar, så ökar även risken att de blir inblandade i olyckor, precis som alla andra fordon. När olyckan är framme, så är en av de största riskerna att litiumjon-batteriet skadas och i värsta fall börjar brinna. Det är just denna brandrisk som skiljer sig mot bilar med konventionella drivmedel.

Elbilar kräver en annan säkerhetshantering vid skadade elfordon
En studie som finansierades av bland annat Energimyndigheten visade nyligen att brandrisken i en elbil är annorlunda än brandrisken i bilar med konventionella drivmedel (2). Framförallt finns en stor fara vad gäller tidsintervallet tills ett skadat batteri kan börja att brinna. Beroende på batterimodellen och typ av skada är intervallet upp till flera dagar efter olyckan. Studien kommer till slutsatsen att det krävs nya lösningar för hanteringen av skadade elfordon, och ger riktlinjer och rekommendationer till verkstäder hur de ska hantera elfordon.

Ett stort första steg är att öka kunskapsnivån för såväl bärgare och personal i verkstaden som hanterar elfordon. Man tar även upp utrustning i verkstaden som hjälper till att öka säkerhetsnivån. Men den viktigaste punkten för minskning av brandspridning är placeringen av de skadade elfordonen.

Enligt Energimyndighetens studie bör elfordon placeras utomhus med ett säkerhetsavstånd på längre än 10 m till närmsta byggnad eller brännbart material. I praktiken är detta svårt att genomföra för många verkstäder då det kan handla om att avsätta flera hundra kvadratmeter parkeringsutrymme för bara några få fordon, samtidigt som att man måste se till att obehöriga personer inte kommer i kontakt med fordonet.

Andra metoder och säkerhetssystem för hanteringen måste hittas. I dagsläget saknas lagstiftning i Sverige men idéer och produkter till såväl fast installerade som mobila släcksystem och avspärrning finns redan idag. Många av verkstäderna är medvetna om problemet och investeringar i skydds- och säkerhetsutrustning har påbörjats i framförallt regioner med större täthet av elfordon.

(1) http://www.bilsweden.se/i-debatten/bilsweden_tycker/med-ratt-stod-kan-8-av-10-bilar-vara-laddbara-ar-2030
(2) http://ri.diva-portal.org/smash/get/diva2:1372568/FULLTEXT01.pdf

Logga in på ditt konto


Inget konto? Skapa ett här

Favoriter

    Det finns inga favoriter i din lista.

    Varukorg

    Varukorgen är tom