Sortiment

Kontakta oss

Kontakta Cliford Mattisson för hjälp!

0470-74 54 50

cliford.mattisson@formac.se

Bilhall>Infoskyltar

Infoskyltar till bilhall

Formacs infoskyltar kan med fördel användas för att lyfta fram ert specifika budskap eller er produkt. Infoskyltarna finns i de tre olika materialen skummad plast, glasklar akryl samt aluminium. Vilket material som är lämpligast för er bestäms dels av användningsområdet, men även utformningen av budskapet, något vi beskriver på varje kategorisida. Formacs infoskyltar har flera användningsområden. Några av de vanligaste är uppmärkning av fordon med modell eller erbjudande,samt för att märka upp parkeringsplats, zon, förbud med mera. Infoskyltarna passar i Formacs skylthållare