Formac transparensrapport 2021

Formac transparensrapport 2021

Minskade utsläpp & hållbara produktalternativ

Under 2020 minskade Formac sina CO2-utsläpp med -8,4% jämfört med 2019 (864,1 ton 2020 / 943,3 ton 2019). Minskningen måste betraktas i förhållande till den aktuella situationen där pandemin hade påverkan på vår verksamhet.

Produkter

Utsläppsminskningen kan dock inte förklaras endast med pandemin utan är även i hög grad ett resultat av våra satsningar på ett aktivt miljöarbete. Framförallt bidrog nya materialalternativ till förändringen under 2020. I oktober 2020 lanserade vi nya däcksäckar som tillverkas av 100% i återvunnet material.

Däcksäckar utgör i dag ca 15-20% av Formacs sammanlagda utsläpp och materialbytet är därmed ett stort steg mot en cirkulär ekonomi. Vi förväntar oss i och med omställningen en långsiktig besparing med mer än 100 ton koldioxid per år. Materialomställning fortsätter med fokus på de produkter som ger stor effekt p.g.a. säljande kvantiteter.

Resor

2020:s globala nedgång inom resesektorn påverkade även Formacs sammanlagda reseutsläpp plus att vi klimatkompenserade för övriga resor. Resultatet är ett tydligt förminskat reseutsläpp.

ISO-14001

Uppbyggandet av miljöledningssystemet vi påbörjade under 2019 fortsatte att byggas ut under 2020 och vi har nu nått en nivå där vi känner oss bekväma i att påbörja den planerade ISO-14001 certifieringen med start under Maj 2021.

Utvärdering Formacs miljömål 2020

 • Tydliga regler, riktlinjer och rutiner ska tas fram som ska möjliggöra för samtliga medarbetare och leverantörer att fatta miljövänliga beslut.
  Projektet nådde den planerade interna nivån och fortsätter nu med externt samarbete (RI.SE).
 • Vi strävar efter en certifiering enligt ISO 14001.
  Förberedning certifiering avslutat. Fortsättning miljöcertifiering under 2021 (RI.SE).
 • Byte av våra kärnprodukter och engångsprodukter till mer hållbara alternativ.
  Däcksäckar bytes: besparingspotential mer än 100 ton / år
 • En minskning av utsläpp i samband med resor ska inbegripa val av färdsätt, transportmedel eller möjlighet till alternativa mötesformer.
  Reseutsläpp minskades från 20 ton 2019 till 2,37 ton 2020.
 • Klimatkompensera för utsläpp vi inte kan undvika på grund av tekniska eller administrativa anledningar.
  2020 kompenserade vi 16,8 ton CO2 för våra flygresor.

Formacs miljömål 2021

 • ISO 14001 miljöcertifiering.
 • Kartlägga möjligheter att byta till 100% förnybar energi till egen produktion, uppvärmning och distribution.
 • 100% omställning till energisparande belysning.
 • Fortsätta byta våra kärnprodukter och engångsprodukter till mer hållbara alternativ.

Logga in på ditt konto


Inget konto? Skapa ett här

Favoriter

  Det finns inga favoriter i din lista.

  Varukorg

  Töm varukorgen
  Varukorgen är tom