Formac Transparensrapport 2022

Formac Transparensrapport 2022

Efter ett turbulent 2020, starkt präglat av viruspandemin, kan Formac se tillbaka på ett år med ett ökat tryck i verksamheten med större omsättning som resultat. Under året har satsningar genomförts på flera olika plan. Bl.a. har säljstyrkan utökats med två personer vilket ger en ökad utsläppsnivå på grund av tjänsteresor.

Formac har trots detta lyckats att bibehålla det sammanlagda CO2-utsläppet på samma nivå. Under 2021 landade resultatet på 12,3 ton CO2 per miljon kronor i omsättning jämfört med 12,4 ton året innan.

Miljösatsningar 2021

Formac har fortsatt arbeta fokuserat på att minska miljöpåverkan i vår verksamhet. I vår interna produktion har vi uppgraderat vår maskinpark där två äldre skrivare ersatts med en ny och mer energieffektiv sådan. Med denna strategiska uppgradering uppnår vi inte bara ett mer effektivare arbete utan även en minskning av årsförbrukningen från ~24 000 kWh till ~4 000 kWh.

Våra effektiviseringssatsningar inom produktionen ger en direkt påverkan av Formacs totala förbrukning, men årets största miljösatsningar ger störst resultat under kommande år.

En stor investering har genomförts i vår produktions- och kontorsbyggnad i Växjö där solceller har installerats. Med dessa solceller kommer vi att ersätta ~25 procent av Formacs totala elförbrukning med egentillverkad solenergi.

Detta projekt är uppdelat i två steg. Steg ett, som slutförts under 2021, har inneburit byggnation och installation. I steg två, Q1 2022, tas anläggningen i bruk samt kompletteras med laddningsstolpar för eldrivna fordon.

ISO-14001-certifiering

En ISO-certifiering har förberetts och arbetsrutiner inom ledningssystem har etablerats. Målet är att avsluta detta projekt under Q1 2022 och därmed erhålla denna certifiering av vår verksamhet.

Utvärdering Formacs miljömål 2021

 • Mål1: I samband med miljöcertifiering ska befintliga regler, riktlinjer och rutiner uppgraderas under 2021. Miljöarbetet ingår redan i det dagliga arbetet och hänsyn till miljön tas vid varje beslut, men vi vill förbättra dokumentationen av miljöarbetet för att samtliga medarbetare och leverantörer kan fatta miljövänliga beslut.

  Resultat: Projektet genomfördes enligt planering och miljöledningssystemet är etablerat i Formacs verksamhet. Alla förberedande steg inför certifiering enligt ISO 14001:2015 är färdigställda. En grundläggande personalutbildning ska genomföras i samband med att certifiering verkställs.

 • Mål 2: En minskning av utsläpp i samband med resor ska prioriteras i största möjliga mån. Detta kan inbegripa val av färdsätt, transportmedel eller möjlighet till alternativa mötesformer. Vi ska klimatkompensera för utsläpp som vi inte kan undvika på grund av tekniska eller administrativa anledningar. Detta måste övervägas med tanke på ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

  Resultat: Enligt tidigare beslut kompenserar Formac sina rese- samt produktionsutsläpp med en investering i Formacs solcellsanläggning. Anläggningen byggdes i december 2021 och sätts i drift januari-februari 2022.

Formacs miljömål 2022

 • CO2-utsläpp per produkt ska införas i bolagets affärssystem samt visas i vår e-handelsbutik.
 • En effektivisering av värmesystem i företagets lokaler i Växjö ska genomföras.
 • Utfasning av fossila beståndsdelar i produktutbud ska fortsätta, t.ex. ska däcksäckar i konventionell plast fasas ut till förmån för återvunna material.

Logga in på ditt konto


Inget konto? Skapa ett här

Favoriter

  Det finns inga favoriter i din lista.

  Varukorg

  Töm varukorgen
  Varukorgen är tom