Formac och Mazda Sverige påbörjade sitt samarbete redan hösten 2014.