På uppdrag av BSR i Växjö har Formac producerat och monterat bildekor till en ny Volvo v90.

För att uppnå den eftersökta effekten, monterades den utskurna dekoren i tre olika lager. Monteringen av dekoren utfördes med hög precision och speciell teknik för att uppnå det bästa slutresultatet. Arbetet utfördes av en av Formacs meriterade foliemontörer.